Skaars Tekst & Bilde
Knut Hamsunsvei 12
3612 Kongsberg

E-post: vsb@skaars.net
Telefon: 92 44 60 65
Medeier i Forlaget Langs Lågen