Kinoen på Tråkka sto ferdig i des. -65

Av edel årgang

Ny kino på Tråkka i 1965
10. desember kunne publikum ta den nye kinoen på Tråkka i bruk. Den gamle kinoen, på toppen av Klokkerbakken, var for lengst gått ut på dato. Men så hadde den også vist film i 50 år.
Etter at de gamle bygningene, som lå på rekke og rad fra Magasinparken til baker Sørensen var jevnet med jorda, kunne spaden stikkes i jorda. Ikke alle bygningene måtte vike forresten, for jernvareforretningen til Astrid og Arne Lindbo fikk de ikke revet og bygningen nærmest Magasinparken ble revet noen år tidligere for å gi plass til Tinius Olsens Skole.
Etter 16 måneders arbeid sto den nye kinoen ferdig. Det påkostede bygget kom til å koste 2,9 mill kroner og var godt egnet som både aula, teater og konsertsal ved siden av selve kinodriften, mente man. I tillegg til kinosal og kontorer i forbindelse med kinodriften ble det også plass til skolekontoret med bl.a. kontor for skoleinspektøren.
Det var nok litt av en opplevelse å komme inn i den nye kinoen for første gang. I den gamle kinoen var lerretet med årene utvidet til 6,5 meter. I nykinoen var lerretet buet og hele 13,4 meter. Og fra første benkerad fram til lerretet var det hele 11 meter. I maskinrommet sto det to 35 millimeter filmfremvisere til 25.000 kroner stykket. Og lyden var et kapittel for seg. I tillegg til de tre store høytalerne, som var plassert bak filmlerretet, var det plassert åtte effekthøytalere rundt om i salen. Utstyr for folk med høreapparat var også installert.
Åpningsdagen ble kinosjefen spurt om kostnadene var forsvarlige i forhold til kinobesøket: «Vi har et trofast publikum som går på kino i nesten all slags vær, og vi tror at disse fortsatt vil besøke kinoen. Dessuten håper vi naturligvis på at den nye kinoen vil friste andre, de eldre f. eks., til å gå. Vårt håp er at den vil få den kulturplass i byen som den fortjener. I og med at kapasiteten øker fra 369 til 596 sitteplasser, håper vi jo å kunne trekke distriktene langt mer inn i bildet» mente kinosjef Rolf Wadd.
Da den nye kinoen åpnet sine dører var billettprisene kr 3,50 for voksne og 1,50 for barn, samme hvor en satt. Nummererte plasser ville bare bli benyttet i helt spesielle tilfeller. Selve åpningsfilmen, norgespremieren på «Helter i Telemark» med bl.a Kirk Douglas i en av hovedrollene, var en slik anledning. For denne forestillingen ble solgt med nummererte billetter til fem kroner stykke. Det gikk forresten filmer på begge kinoene denne desemberhelgen. På gamlekinoen gikk Walt Disney-filmen «Ekspresstoget plyndret».