Kongsberg Hjeøpefengsel

Av edel årgang

Kongsberg Hjelpefengsel
Kongsberg hjelpefengsel stengte dørene for godt til nyttår 1999. Da hadde bygningen huset mennesker, som var frarøvet friheten på grunn av, helt siden 1870. Før den tid fristet fangene et kummerlig liv i de elleve cellene i annen etasje i sølvverkets arresthus, Kirkegata 2, som sto ferdig i 1818. Etter at Kongsberg Sølvverk løste ut kommunens eierandel ble annen etasje revet.
Kongsberg hjelpefengsel på Nytorget framsto som svært gammeldags da det ble bebudet ominnredninger i 1952. "Det er visst ikke store forandringer det har undergått i tidens løp." Vaktmester Hagen kunne fortelle at det ennå ikke var i orden med bevilgningene, men han håpet at det ikke skulle ta alt for lang tid før arbeidene kunne settes i gang. Vaktrommet i første etasje var på ingen måte tilfredstillende, så badet ville bli lagt til vaktrommet og nytt bad med vannklossett bygget på bekostning av én celle. I tillegg ville det bli to vannklossetter i annen etasje. Dermed " slipper vi da det gamle utidsmessige bøttesystemet".
Oppvasken hadde inntil da foregått i korridoren. I vaskebaljer. Etter ombyggingen ville det bli en oppvaskkum i korridoren og en i overbetjentens kjøkken. For å få et mer "humant inntrykk" ble det høye plankegjerde ved inngangen revet midt i oktober 1952. "I stedet vil det nå bli et flott, lavt gjerde med villvin, blomsterarrangement eller noe lignende".
Som guttunge husker vi ansiktene i de små gittervinduene ut mot Nytorget. Det så ut som de strakte hals for å få et glimt av livet i det fri. Den gangen var det en livlig trafikk på torvet sommer og høst. Så de hadde god underholdning i sin påtvungne ensomhet. Noen av arrestantene trakk seg hurtig tilbake når vi så mot vinduene høyt der oppe. Andre vinket og smilte, og ville gjerne ha kontakt. Det var ikke alltid vi vinket tilbake. I vår barnlige uvitenhet var alle som satt i fengsel skumle mennesker som vi ikke burde ha kontakt med. Ikke turte vi erte dem heller. Kaste snøball på rutene en mild vinterdag, for eksempel. De kunne jo ta en grusom hevn når de en dag ble sluppet fri.