I 1914 ga Nybrufossen elektrisk kraft til «7.000 større og mindre lamper, ca. 40 større og mindre motorer og omkring 130 koke- og varmeapparater»" (Buskerud amts jubilæumsskrift 1814 - 1914)

 

Av edel årgang

8. juni 1995 (39)
Kongsberg kommunale elektrisitetsverk
Når folk tenkte på elver før i tiden, var det først og fremst fiske, kommunikasjon og vannkraft som dukket opp i tankene. Byene vokste opp ved fossene, det vet vi. For vannkraften drev jo forskjellige innretninger som bormaskiner, sagblader og lignende. Sølvverket hadde mange sinnrike innretninger som benyttet vannkraft, men fart i sakene ble det først etter at elektrisiteten kunne benyttes til drift av maskinene. Fallrettighetene i elvene ble med ett slag verdifulle. Staten kjøpte Norefallene i 1907 for 337.000 kroner, og viste for all verden hvilke fremtidsvyer de folkevalgte hadde med hensyn til fremtidens behov for elektrisitet.
Planer om regulering av Lågenvassdraget gikk i rekordfart, og oppdemming av en rekke større og mindre vannfall ble planlagt. Kjøpelystne kommuner overgikk hverandre i oppkjøp. Kongsberg kommune kjøpte rettigheter både i Nybrufossen og Gamlebrufossen. Med et ynkelig fall på 4 meter, virker kjøpesummen av Gamlebrufossen på 45.000 1907-kroner i høyeste laget.
I 1911 sto det kommunale elektrisitetsverket ved Nybrufossen ferdig, men et privat elektrisitetsverk hadde vært i drift på Kongsberg siden 1896. Fra dette elverket fikk Laagendalsposten strøm til sin første motor, kjøpt brukt i 1905 av slakter Simensen og montert på trykkpressa. Endelig skulle de slippe å drive pressa for hånd, men da måtte trykkingen av hele opplaget være unnagjort før kl. 12.00. For mellom 12.00 og 14.00 hadde de middagspause på elverket og strømmen til abonnentene ble slått av.
Bildetekst:
I 1914 ga Nybrufossen elektrisk kraft til «7.000 større og mindre lamper, ca. 40 større og mindre motorer og omkring 130 koke- og varmeapparater»" (Buskerud amts jubilæumsskrift 1814 - 1914)..